PALVELUT

Tulkkauspalvelut

Yritys tarjoaa tulkkauspalvelua puhevammaisille asiakkaille. Tulkkauspalveluiden lisäksi palveluihin kuuluu opetus, kommunikaatio-ohjaus sekä koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Tulkkaus sanomassa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, joita ovat esim. kuvat, tukiviittomat, piirtäminen, kirjoittaminen, selkokieli, kommunikointilaitteet, kuvakansiot.

Tulkkauspalvelua voi käyttää erilaisissa tulkkausta vaativissa tilanteissa – työssä, asioimisessa, harrastamisessa ja virkistäytymisessä sekä ulkomaanmatkoilla.

Kommunikaatio-ohjaus

Tulkkaus sanomassa tarjotaan monipuolista kommunikaatiota-opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on yhteinen kommunikointikeino puhevammaisen henkilön ja lähi- ihmisten välillä.

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta myönnetään kaikenikäisille ihmisille. Se on maksutonta puhevammaiselle henkilölle sekä hänen lähi-ihmisilleen. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena vammaispalvelulain perusteella. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista.

Opetuksen ja ohjauksen hakemiseen tarvitaan suositus, jonka voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, kuten puheterapeutti.

Kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen kuuluvat muun muassa:

  • viittomien opetus
  • kansion käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi kuva-, bliss- ja sanalistakansiot)
  • teknisen apuvälineen käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi Rolltalk, GoTalk ja erilaiset painikkeet)
  • ohjelmiston käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi Boardmaker, Taike ja Grid2)
Valikko